fbpx
Skip to main content

Halláscsökkenés

diszlexia, fejlesztés, Tomatis, figyelemzavar, diszfázia, diszgráfia

Az emberek közötti kommunikáció alapvetően a beszédre és a hallásra épül. A hétköznapokban, a munkában, a szabadidő eltöltéséhez is szükséges a jó hallás.

A halláscsökkenést szervi problémák okozzák, ami az egyén egész életére komoly hatással, következményekkel van.

Ha valaki rosszul hall, úgy az élet egy jelentős részéből – a kommunikációból – érzi magát kirekesztve. Egy siket ugyan látja, ha valaki beszél vagy nevet, de többnyire nem is sejti, hogy miről van szó.

A hallásukban korlátozott embereket ez nagyon megterheli. Úgy a gyerekeknél, mint a felnőtteknél megváltozik a viselkedés. Gyakran keletkezik pszichés problémájuk, depresszió uralkodhat el rajtuk. Előfordulhat, hogy teljesen visszavonulnak a közösségtől, vagy ellenkezőleg teljesen megszűnik távolságtartásuk, mindenben legelsőként akarnak részt venni, de agresszívvá is válhatnak. Ezek olyan viselkedési formák, amik megnehezítik a környezettel való kommunikációt és beilleszkedést.

További probléma, hogy ugyan észlelik a hallás romlását, viszont szégyellik, és nem fordulnak szakemberhez. Emiatt pedig fokozatosan kirekednek a társadalomból.

Statisztikai becslések szerint a halláscsökkenés a népesség 10%-át érinti. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon hozzávetőleg 1 millióan szenvednek a halláscsökkenés valamilyen fokától.

Halláscsökkenés gyermekkorban

A beszéd elsajátításához a megfelelő, jó hallás nélkülözhetetlen. Azoknak a gyerekeknek, akik siketen születettek, vagy a beszédtanulás előtt megsiketültek, a beszéd jó, teljesértékű elsajátítása lehetetlen. Nagyon fontos a halláscsökkenés lehető legkorábbi felismerése és kezelése. Sajnos csecsemőkorban nagyon nehéz eldönteni, hogy megfelelő-e gyermek hallása. Viszont a ráutaló jeleket észlelhetik a szülők, pedagógusok. Ilyen a halláscsökkenés gyanújára utaló jel lehet, ha a gyermek beszédfejlődése elmaradt, rossz az artikulációja, figyelmetlen. Kezeletlen, későn felismert halláscsökkenés az iskolában komoly problémákhoz, gyenge iskolai teljesítményhez, tanulási zavarhoz, mint diszlexia, diszkalkulia vezethet. Továbbá a szociális kapcsolatok kialakulását is gátolja a halláscsökkenés, hiszen a gyermek kimarad a kommunikáció jelentős részéből.

Hogyan segít tréningünk halláscsökkenés esetében?

A dr. Tomatis módszere alapján végzett tréning a résztvevőt a lelki és testi egyensúlyhoz segíti hozzá. A saját testből érkező jelek észlelése élesebbé válik. Újra kialakul az a belső megérzés, hogy hogyan is viselkedjek embertársaimmal ahhoz, hogy pozitív legyen a fogadtatás. Ezzel az önértékelés is nő. De elsősorban a gyakran nagyon hiányzó energiát kapja meg a tréningünkön résztvevő, s így több energiáját tud a hétköznapokra fordítani.

Időskori halláscsökkenés

Szinte minden embernél megfigyelhető az életkor előrehaladtával, hogy a hallása jelentősen csökken. Ez egy lassú, fokozatos romlás. Ez az oka annak, hogy az érintett sokszor nem is veszi észre, hogy baj van a hallásával. Előfordul, hogy a környezete figyelmezteti erre. Majd az idős ember egyre nehezebben tud a beszélgetésekben részt venni. Fárasztja a beszéd, hisz sok energiára van szüksége az odafigyeléshez és az elhangzottak megértéséhez. Sokszor környezetéből érkezik erről jelzés, de az egyre növekvő elszigetelődés is jelezheti a halláscsökkenés fokozódását. Elsősorban azokat a magasabb frekvenciákat érinti a halláscsökkenés, melyek az agy számára fontos stimulációt, ingert közvetítenek. Ennek következménye egy jelentős energiaveszteség is, amitől az idős ember depressziós lehet. Ez további elszigetelődést eredményez ráadásul éppen akkor, amikor szellemi, testi agilitásuk erősen csökkent.

Hogyan segít tréningünk az időskori halláscsökkenés ellen?

Az időskori halláscsökkenés ellen tréningünk egy nagyon értékes és az idősek számára nagyon kellemes támaszt jelent. Szívesen látogatnak el hozzánk, hogy a hallásukhoz szükséges stimulációt megkapják és feltankolják az energiakészleteiket. A naponta ismétlődő tréningektől éberebbekké, terhelhetőbbekké válnak és több örömük telik az életben.

 

Hallókészülékek alkalmazása

Akik nagyothallás miatt hallókészülék viselésére kényszerülnek, gyakran panaszkodnak, hogy a készülékkel a hallásuk a szubjektív érzésük szerint változatlan. Ez viszont nem a fiziológiai hallóképességgel függ össze, hanem a hallottak agyon belüli feldolgozásával. Az auditív információk gyorsabban érkeznek meg, mint ahogy azokat az agy értelmezni tudná és reagálni tudna rá.

Tréningünk aktivizálja és megváltoztatja a hallásészlelést. A látens idő (az az idő, ami a feldolgozáshoz szükséges) rövidül. A még meglévő hallóképesség optimálisabbá válik, s ezáltal kialakul egy szubjektíven harmonikus hangkép és gyorsabb reakció.
Ez jelentősen javítja a halláscsökkenés és hallókészülék viselésének elfogadását.

 

Hallásvesztés

 

Hallásvesztést egyre sűrűbben fordul elő fiataloknál, általában egy nagy fizikai és/vagy pszichikai túlterheltség előzi meg. Egy kisebb, nagyobb hallásvesztés, gyakran fülzúgás (tinnitus), egyensúlyproblémák, túlterheltség következménye.

Ezek mind olyan események, melyek a már korábbról meglévő stresszt tovább felerősítik. Ezért fontos, hogy a szükséges orvosi ellátás után az érzelmi, pszichés téren is segítséget kapjon a hallásvesztett.

Hogyan segít tréningünk hallásvesztés esetében?

A dr. Tomatis módszere egy mély ellazulást nyújtó módszer. Jó kísérője az érintet személynek, aki a tréning során lazíthat, feltöltődhet, a passzív részvétel elegendő. A test – szellem – lélek tehermentesül. Egyidejűleg feltöltődik energiával, új életerőt kap.
Új utak nyílnak meg előtte, saját helyzetét más szemszögből is meglátja, ami az életében bizonyos változtatásokat tesz lehetővé. Így a hallásvesztést kiváltó élethelyzetet meg tudja változtatni és így a tényleges okot hatékonyan le tudja küzdeni.